Chuyên mục: Blog

Giới thiệu về chiếc nón lá Việt Nam

Giới thiệu sơ nét về chiếc nón lá Nón lá là một loại nón đội đầu truyền thống của các dân tộc Đông Á và Đông Nam Á như Nhật Bản, Lào, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Cùng với các loại trang phục truyền thống như áo dài, áo cánh, váy lĩnh, yếm […]

Chiếc nón lá Việt Nam được làm như thế nào?

Ở Việt Nam hiện nay có nhiều làng nghề chằm nón truyền thống ở khắp cả 3 miền như Đồng Di (Phú Vang), Dạ Lê (Hương Thủy), Phủ Cam (Huế), Làng Chuông (Hà Nội), Ba Bồn (Quảng Bình), Gò Găng (Bình Định)… Những làng nghề này đã tạo ra các sản phẩm công phu và […]